Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ต้นแบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัยอุปกรณ์มือถือบันทึกข้อมูลอุปกรณ์เสริมโลหะพลาสติกเครื่องจักรต้นแบบหล่อดูดซิลิโคน 3D พิมพ์ปั๊มโลหะ

รักษาความปลอดภัยอุปกรณ์มือถือบันทึกข้อมูลอุปกรณ์เสริมโลหะพลาสติกเครื่องจักรต้นแบบหล่อดูดซิลิโคน 3D พิมพ์ปั๊มโลหะ

แบบพกพาผลิตภัณฑ์ shouban ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีความต้องการสูงสำหรับงานฝีมือ เมื่อผลิต shouban มันมักจะใช้ผ่านแม่พิมพ์ ลักษณ์จะต้องสัมผัสนุ่มวาดภาพ และการพิมพ์ผ้าไหมเลเซอร์