Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ต้นแบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ส่วนที่ทับถม

ส่วนที่ทับถม

กระบวนการชิ้นส่วนแบบ Onvermold: การปั้นแบบสูญญากาศและการรักษาพื้นผิวแบบ Overmold: บวกเม็ดสีในวัสดุ