Follow us
หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
อะไรคือแนวโน้มในอนาคตของต้นแบบอุตสาหกรรม?
Aug 10, 2017

แนวโน้มอุตสาหกรรมต้นแบบในอนาคตมีอะไรบ้าง?
ต้นแบบอุตสาหกรรมอธิบายธรรมชาติไร้มนุษยธรรมอุตสาหกรรมคือการผลิตอุตสาหกรรมอัจฉริยะระดับไฮเอนด์ของพิภพขนาดเล็กโดยมีเงื่อนไขว่าระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยังคงมีการอัพเกรดอยู่ เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีประสบการณ์ครั้งแรกคือ 2.0, 2.5 และ 3.0 ของถนน ในระหว่างที่จะคิดว่าธุรกิจทีมสามารถ master ข้อมูลการปฏิวัติของเครื่องมือเหล่านี้ต้นแบบอุตสาหกรรมสามารถเอาชนะป้อมปราการของการปฏิวัติอุตสาหกรรม?
หลังจากการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดของอุตสาหกรรมการผลิตโครงสร้างพนักงานจะมาจากคนงานอุตสาหกรรมด้านหน้าด้านหน้าคิดเป็นสัดส่วนหลักของรูปทรงปิรามิดไปตรงกลางของแรงงานที่มีทักษะการเปลี่ยนแปลง trapezoidal มากขึ้นและมากขึ้น "ไม่มีโรงงานมนุษย์" ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งต้นแบบอุตสาหกรรม แต่การแสวงหาของชนิดของปฏิสัมพันธ์อินทรีย์ระหว่างเครื่องและความสมดุล
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมต้นแบบที่ใช้แรงงานในประเทศ "ล้านคนโรงงาน" มากขึ้นและใกล้ชิดกับผลกำไรขนาดเล็กและแม้กระทั่งดอกเบี้ยเป็นศูนย์ รัฐวิสาหกิจและรัฐบาลมักใช้แรงกดดันทางด้านต้นทุนเพื่อ "ทดแทนเครื่องจักรเพื่อส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรม" เพื่อดูข้อมูลอุตสาหกรรมและไม่มีกำลังใจ และควรคิดลึก ๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อแก้วงจรการผลิตต้นแบบอุตสาหกรรมค่าใช้จ่ายและกระบวนการทั้งหมดของปัญหาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีการแข่งขันมากขึ้นเพื่อให้บรรลุระบบทั้งหมดของ การเปลี่ยนแปลงและการอัพเกรด
การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการอัพเกรดต้นแบบอุตสาหกรรมนอกเหนือจากระดับสูงในประเทศของความกังวลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 หรือว่าข้อมูลและอุตสาหกรรมของความลึกของการรวมกลุ่มมีมิติของโลกาภิวัตน์
ในระดับมหภาครัฐบาลกำลังส่งเสริมยุทธศาสตร์ "ออกไปข้างนอก" เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมของจีนกำลังการผลิตในการโอนย้ายไปต่างประเทศ ระดับจุลภาคในประเทศขนาดใหญ่ บริษัท ผลิตเน้นความจำเป็นในการสร้าง บริษัท ต่างประเทศ
แต่หลังจากบูรณาการข้อมูลและอุตสาหกรรมต้นแบบอุตสาหกรรมย่อมจะส่งผลกระทบต่อโลกาภิวัตน์ของความคิดขององค์กรในประเทศ รูปแบบอุตสาหกรรม 4.0 สามารถโดยทั่วไปหมดกำลังใจอุตสาหกรรมไม่มีกำลังใจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกายุโรปจีนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศในเอเชียใต้ต่างกันขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างต้นทุนแรงงานที่หายไปทั่วโลกรูปแบบการผลิตจะถูกเขียนใหม่และสดชื่น
อุตสาหกรรม 4.0 หรือจีนทำ 2025, ต้นแบบอุตสาหกรรมจะนำยุคใหม่ "เครื่องขูด" ภายใต้สถานการณ์ใหม่วิธีการส่งเสริมโลกาภิวัตน์การใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้บรรลุโลกาภิวัตน์?
ต้นแบบอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดของอุตสาหกรรมการผลิตได้กลายเป็นฉันทามติของรัฐบาลและผู้ประกอบการ "การแทนเครื่อง" เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการอัพเกรดกระบวนการอัตโนมัติจะต้องอยู่ในการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำมาพิจารณารวมทั้งนักประดิษฐ์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ผู้ประกอบการนายทุนอุตสาหกรรมบรรพบุรุษผู้สมัครฐานและผู้จัดงานอุตสาหกรรมหกคนความต้องการที่แท้จริง . บูรณาการทรัพยากรในระดับระบบ (กรอบระบบทิศทางการพัฒนา) เพื่อแสวงหานวัตกรรมล้ำยุค
การอัพเกรดอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตอัจฉริยะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีเดียวต้นแบบอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งการปรับรุ่นของอุตสาหกรรม แต่ด้วยรูปแบบใหม่ของการดำเนินงานและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทั้งระบบอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้รับการอัปเกรดเพื่ออัปเกรดสายการผลิตไม่กี่รุ่นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ให้เรียบง่าย มันทำให้ความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับความสามารถในการเข้าใจอุตสาหกรรมทั่วโลก (เช่นการออกแบบระดับบนสุด) จากระดับระบบ อนาคตของข้อมูลอุตสาหกรรมการผลิตของจีนการเปลี่ยนแปลงและการอัพเกรดไร้กำลังคนคือการสร้าง "ห่วงโซ่แบบเต็มรูปแบบ" ของระบบนิเวศน์วิทยาและระบบอุตสาหกรรมการสร้างข้อดีของระบบเพื่อตอบสนองความท้าทายระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง