Follow us
หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ข้อดีของ SLA
Mar 14, 2017

1. วิธีการบ่มด้วยแสงเป็นเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตแบบรวดเร็วตัวแรกที่มีวุฒิภาวะสูงทนต่อการทดสอบเวลา

2. ทำต้นแบบโดยตรงจากรูปแบบ CAD, ความเร็วในการประมวลผล, รอบการผลิตสั้น ๆ โดยไม่ต้องตัดเครื่องมือและตาย

3. การประมวลผลโพรไฟล์โครงสร้างซับซ้อนหรือยากที่จะใช้วิธีดั้งเดิมในการสร้างต้นแบบและการใช้เครื่องมือ

4. การสร้างแบบจำลอง CAD ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่อง

5. ให้ตัวอย่างสำหรับการทดลองผลการจำลองแบบคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบและตรวจสอบได้

7 การดำเนินงานออนไลน์, การควบคุมระยะไกล, อำนวยความสะดวกในการผลิตอัตโนมัติ