Follow us
หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ชิ้นส่วนยางซิลิโคน (ยาง)
Apr 09, 2018

เพื่อที่จะให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าของเราต้นแบบ 101 ให้บริการย่อยสัญญาสำหรับซิลิโคนและชิ้นส่วนยางเช่นคีย์ pads ซิลิโคนปุ่มยางซีลปะเก็นและอื่น ๆ ไฟล์ทั้งหมดจะได้รับการรักษาความลับเราจะลงนามในข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลกับผู้รับเหมาช่วงและลูกค้าเพื่อปกป้องสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์

blob.png

blob.png