Follow us
หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
พื้นฐานเบื้องต้นของ Rapid Prototyping
Mar 14, 2017

เทคโนโลยีการขึ้นรูปอย่างรวดเร็ว (RP) อยู่ใน 1990 ของการพัฒนาศตวรรษที่ 20 ขึ้นของรายการเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์บริการใหม่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่สำคัญร่วมกันในการส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขององค์กรและการตัดวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มีบทบาทในการส่งเสริมเนื่องจากเทคโนโลยีออกมา yilai ได้ในการพัฒนาของการผลิตในการรับมีการใช้กันอย่างแพร่หลายและที่เกิดขึ้นใหม่ของเขตข้อมูลเทคโนโลยี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง