Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ต้นแบบเครื่องมือแพทย์
อุปกรณ์ทางการแพทย์รังสีการแพทย์การตัดเฉือนโลหะปั๊มพิมพ์ 3D ซิลิโคนดูดหล่อกัดต้นแบบ

อุปกรณ์ทางการแพทย์รังสีการแพทย์การตัดเฉือนโลหะปั๊มพิมพ์ 3D ซิลิโคนดูดหล่อกัดต้นแบบ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ของรังสีขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสำหรับมาตรฐาน ROHS และลักษณ์ผ่าน tast ที่เกี่ยวข้องกับต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์