Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ต้นแบบเครื่องมือแพทย์
อุปกรณ์ทางการแพทย์เอ็กซเรย์แบบพกพาเครื่องอุปกรณ์พลาสติกการตัดเฉือนโลหะปั๊มพิมพ์ 3D ซิลิโคนดูดหล่อกัดต้นแบบ

อุปกรณ์ทางการแพทย์เอ็กซเรย์แบบพกพาเครื่องอุปกรณ์พลาสติกการตัดเฉือนโลหะปั๊มพิมพ์ 3D ซิลิโคนดูดหล่อกัดต้นแบบ

วัสดุ ABS ใช้ในอุปกรณ์ และขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ROHS และ และลักษณ์ผ่าน tast ที่เกี่ยวข้องกับต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์