Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ต้นแบบอุตสาหกรรม
กีฬาจับสลากเครื่องอุปกรณ์พลาสติกการตัดเฉือนโลหะปั๊มต้นแบบแป้นพิมพ์ 3D SLA ยางโลหะ

กีฬาจับสลากเครื่องอุปกรณ์พลาสติกการตัดเฉือนโลหะปั๊มต้นแบบแป้นพิมพ์ 3D SLA ยางโลหะ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกีฬาจับสลากตั๋วเครื่อง ผลิตภัณฑ์ปรับโครงสร้าง โครงสร้าง ออกแบบมีมนุษยธรรม ส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกวัสดุ วัสดุพลาสติก...