Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ต้นแบบอุตสาหกรรม
ธนาคารอุปกรณ์เสริมพลาสติกตัดเฉือนโลหะปั๊มพิมพ์ 3D SLA แบตเตอรี่อุปกรณ์รหัสผ่านล็อคแบบโลหะ

ธนาคารอุปกรณ์เสริมพลาสติกตัดเฉือนโลหะปั๊มพิมพ์ 3D SLA แบตเตอรี่อุปกรณ์รหัสผ่านล็อคแบบโลหะ

ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการชำระเงินสกุลเงินเข้าธนาคาร ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุพิเศษ การผลิตต้องมีความแม่นยำสูง กระบวนการที่มีความซับซ้อนมาก...