Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > รถต้นแบบ
รถประตูอุปกรณ์พลาสติกการตัดเฉือนโลหะปั๊มพิมพ์ 3D SLA แบบโลหะ

รถประตูอุปกรณ์พลาสติกการตัดเฉือนโลหะปั๊มพิมพ์ 3D SLA แบบโลหะ

ประตูอัตโนมัติจะมักประทับจากแผ่นโลหะ วัสดุที่ใช้ SPCC หรือ SECC เพิ่มเติมผ่านสีที่หลังเสร็จสิ้นกระบวนการของการพิสูจน์อักษรมือ...